Oprogramowanie zgodne z EIPA

JAK DZIAŁA ROAMING?

Publicznych stacji ładowania w Polsce są już dziś dziesiątki, w Europie są ich dziesiątki tysięcy. Każda stacja ładująca różni się potencjalnie od pozostałych właścicielami, metodami dostępu i płatności oraz operatorami / menadżerami.

Bezpośrednim efektem powyższego, jest rozpowszechnienie się niezliczonej liczby kart ładowania, z których każda może aktywować ograniczoną liczbę Punktów ładowania (należących do tego samego właściciela lub zarządcy). Istnieją karty ładowania, które służą do ładowania tylko i wyłącznie z jednej kolumny!
JAK DZIAŁA ROAMING?

Niezliczona liczba kart!
Problemy z kartami RFID

GROMADZENIE KART RFID

Każdy Kierowca samochodu z napędem elektrycznym gromadzi kilka kart ładowania w swoim samochodzie elektrycznym, by mieć pewność posiadania odpowiedniej karty do ładowania podczas przemieszczania się i podróży w określonym obszarze.

TRUDNOŚCI Z UZYSKANIEM KARTY RFID

Każdy właściciel lub menedżer kolumny opracował własną procedurę dostarczenia karty. Jedni wysyłają ją na adres domowy po wypełnieniu przez Kierowcę samochodu z napędem elektrycznym wniosku na stronie internetowej, inni dostarczają ją osobiście po zawarciu umowy w lokalnych biurach, jeszcze inni udostępniają ją do wypożyczenia i wymagają zwrotu po zakończeniu ładowania. Są wreszcie i tacy, którzy  dostarczają ją po rejestracji tylko w godzinach pracy biura.

Frustracja i trudności operacyjne pojawiające się każdego dnia u Kierowców samochodów z napędem elektrycznym, są absolutnie zrozumiałe.

OKAZJONALNI UŻYTKOWNICY I TURYŚCI

Aby uzyskać kartę RFID, należy złożyć wniosek o wystawienie karty z wyprzedzeniem średnio kilku tygodni, w stosunku do planowanego czasu jej użytkowania oraz ładowania w danym Punkcie ładującym.

Jest to niewątpliwie czas potrzebny na oczekiwanie na wysyłkę i otrzymanie karty, nie zaś na dowiadywanie się, do kogo dokładnie lub gdzie należy się zgłosić, by ubiegać się o kartę lub przezwyciężenie różnych trudności operacyjnych, które występują po drodze (zamknięte biura, niedoświadczony personel, który nie jest odpowiednio przygotowany do udzielenia odpowiedzi itd.).


Bezpośrednim rezultatem jest to, że okazjonalny Kierowca samochodu z napędem elektrycznym pozbawiony karty (na przykład turysta, często obcokrajowiec) nie może w żaden sposób naładować swojego elektrycznego pojazdu. Oprócz zakłóceń dla Kierowcy samochodu z napędem elektrycznym, często powoduje to utratę możliwości ładowania i odbija się negatywnie na wizerunku Właściciela Punktu ładowania.

Jak rozwiązać problem?

Scame wallbox Karta techniczna

Za pomocą Roamingu. Roaming występuje, gdy różni operatorzy zawierają umowę handlową  i dokonują integracji swoich platform informatycznych, w celu udostępniania danych i infrastruktury.

Roaming pozwala Kierowcy samochodu z napędem elektrycznym, który ma umowę z Dostawcą 1, użyć tej samej umowy do ładowania na kolumnach Operatora 1, 2 i 3, bez potrzeby posiadania trzech różnych kart.

Kiedy Kierowca samochodu z napędem elektrycznym przybliża swoją kartę RFID do kolumny zarządzanej na przykład przez Operatora 2, nastąpi natychmiastowa i automatyczna wymiana danych między Dostawcą 1 a Operatorem 2, w celu dokonania autoryzacji transakcji, aktywowania kolumny i rozliczenia ładowania.

Kierowca samochodu z napędem elektrycznym zawsze będzie płacił tylko swojemu usługodawcy (Dostawcy 1); ten ostatni zapłaci za sesję ładowania bezpośrednio Operatorowi 2, bez wiedzy Kierowcy samochodu z napędem elektrycznym, który w związku z tym nie musi martwić się o te wymiany.


Roaming w Polsce

 
Roaming w Polsce jest słabo rozwinięty w porównaniu z tym, co dzieje się dzisiaj w pozostałej części Europy.
 

POLSKA NA TLE INNYCH KRAJÓW UE

W innych krajach europejskich (zwłaszcza w Europie Północnej i Środkowej) Roaming pomiędzy operatorami usług ładowania pojazdów elektrycznych, jest szeroko rozpowszechniony i stanowi wręcz normę. Kierowcy samochodów z napędem elektrycznym z tych krajów, są przyzwyczajeni do posiadania jednej umowy (karty) z jednym Usługodawcą i stosowania jej w całej istniejącej infrastrukturze publicznej.
 

KIEROWCY - TURYŚCI

Kierowcy są zdumieni odwiedzając Polskę jako turyści, gdyż natrafiają na niezliczoną liczbę różnych i niekompatybilnych systemów.
Jednak scenariusz krajowy szybko się zmienia (również dlatego, że istnieją Europejskie Dyrektywy, które zachęcają nas do pójścia w tym kierunku).
 

ŚWIATEŁKO W TUNELU?

Tym bardziej są zdumieni, kiedy odwiedzając Polskę jako turyści, natrafiają na niezliczoną liczbę różnych i niekompatybilnych systemów. Jednak scenariusz krajowy szybko się zmienia, głównie za sprawą istnienia Europejskich Dyrektyw.
 
Firma WENAR codziennie angażuje się w rozpowszechnianie Roamingu w Polsce i dodawanie nowych operatorów (krajowych i zagranicznych) do współdziałania w ramach własnej infrastruktury.
Roaming w Polsce

Jesteś zainteresowany tematyką e-mobilności w Polsce?
Pozostaw nam Twój adres e-mail, co jakiś czas otrzymasz od nas informacje dot. sytuacji w Polsce.

Biuletyn e-mobilności